Nainstalujte si:
       

Překlad first thing


first thing = první věc; především; hned; lékárnička (přenosná)


Překlad first thing z webu:
First thing has to be money.  První věcí budou peníze.
The first thing he had to do was… what?  První, co musí udělat, je...
How about first thing in the morning?  Co takhle hned zítra ráno?
I'll do it first thing in the morning.  Udělám to hned zítra ráno.
I'm gonna call them first thing in the morning.  Hned ráno mu zavolám.
I'll need to fly home first thing in the morning.  Potřebuji hned ráno odletět domů.
What was the first indication, the first thing you felt?  Co bylo první znamení, první pocit, který vás k němu přivedl?
I promise we'll have a long talk first thing in the morning.  Slibuji, že si spolu budeme dlouho povídat hned ráno.
The woman was a blonde, and that was the first thing he noticed.  Byla to blondýna, což byla první věc, které si všiml.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiscal   fiscal year   fishing   fishy   fission   fissure   fistula   fit to