Nainstalujte si:
       

Překlad first place


first place = v prvé řadě; nejprve; lícový tisk
in the first place = v první řadě;

Překlad first place z webu:
First place anyone'd look.  První místo, kam se každý podívá.
This is the first place they look when they find out you are missing.  Tohle bude první místo, které prohledají, až zjistí, že chybíš.
Too expensive and the first place that the authorities will look.  Je to příliš drahé a tam úřady začnou hledat nejdřív.
To climb down in the first place had taken courage.  Odvahy bylo třeba především k sestupu dolů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfirst thing   fiscal   fiscal year   fishing   fishy   fission   fissure   fistula