Nainstalujte si:
       

Překlad first light


first light = začátek svítání; první úsvit; první linie
at first light = za úsvitu; za rozednění;

Překlad first light z webu:
The first light of dawn crept through the trees.  První paprsky úsvitu pronikly korunami stromů.
And in the first light the line extended out and down into the water.  A v prvním úsvitu se šňůra začala rýsovat šikmo dolů do vody .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfirst place   first thing   fiscal   fiscal year   fishing   fishy   fission   fissure