Nainstalujte si:
       

Překlad first impression


first impression = první výtisk; první dojem; výtisky prvního vydání; metoda první do skladu, první ze skladu
case of first impression = případ nemající precedent;

Překlad first impression z webu:
His first impression was that there wasn't much air here.  Jeho první dojem byl, že tu není moc vzduchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfirst light   first place   first thing   fiscal   fiscal year   fishing   fishy   fission