Nainstalujte si:
       

Překlad firing


firing = pálící; pálení (střílení); palba; odpalování; střílení; palivo; zatápění; palebný; vypalování porostu; topení; přikládání; zapálení; start rakety; trhací práce; spuštění; start; zapalování; zážeh; vypalující; chytající (výbušnina); zahořování; zapnutí
additional firing = přídavné topení; pomocné topení;
ball firing = ostrá střelba; střílení na ostro;
biscuit firing = prvý výpal; přežah;
continuous firing = souvislá palba; stálá palba;
delayed firing = pozdní zážeh; opožděný zážeh; topení plynem;

Překlad firing z webu:
Firing the street would be even safer.  Podpálit ulici by bylo ještě bezpečnější.
A firing at ten.  V deset jedna výpověď.
Then the firing from above stopped.  Pak palba shora ustala.
The helicopter was firing at all of them.  Helikoptéra pálila po všech bez rozdílu.
But what will the firing do to the ship?  Jenže jaké škody natropí spuštěné raketové motory na lodi?
More shouted orders, and the firing ceased.  Další výkřiky rozkazů a palba ustala.
He could smell cordite from the firing range in his shirt.  Cítil na své košili pach korditu ze střelnice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiring pin   first   first class   first impression   first light   first place   first thing   fiscal