Nainstalujte si:
       

Překlad firing pin


firing pin = úderník; zápalník; okamžik zážehu
floating firing pin = pohyblivý zápalník; volně ložený úderník;
separate firing pin = pohyblivý úderník; pohyblivý zápalník;
first   first class   first impression   first light   first place   first thing   fiscal   fiscal year