Nainstalujte si:
       

Překlad firedamp


firedamp = třaskavý plyn (horn.); důlní plyn (horn.); požárník
emission of firedamp = unikání metanu;
firing   firing pin   first   first class   first impression   first light   first place   first thing