Nainstalujte si:
       

Překlad fired


fired = střílel; vystřelený; propustil (4. p., z místa); propuštěný; zapálený; rozohněný; pálený; vypalovaný; střílel na (4. p.)
be fired = být propuštěn; být vyhozen (z práce);
get fired = být vyhozený (z práce); dostat vyhazov (z práce);

Překlad fired z webu:
We fired her.  Tu jsme vyrazili.
No one fired a shot.  Neozval se jediný výstřel.
Could they have fired missiles?  Byli by mohli odpálit rakety?
What of those who fired on us?  Co ti, co na nás stříleli?
Are you trying to get fired or what?  Chceš si vykoledovat padáka?
Jack brought the gun up and fired again.  Jack zvedl zbraň a opět vypálil.
The tongue of flame flicked out and fired the punk.  Jazýček plamene olízl a zapálil troud.
To no effect, for the singleshot had been fired already.  Zbytečně, její jediná rána už byla vypálena.
We have weapons aboard, but who can say who fired them?  Máme zbraně na palubě, ale kdopak může říct, kdo z nich střílel?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiredamp   firing   firing pin   first   first class   first impression   first light   first place