Nainstalujte si:
       

Překlad finishing


finishing = dokončování; končení (2. p.); konečná úprava; apretace (text.); dočisťování; válcování na hotovo; obrobení na čisto; dokončovací obrábění; apretování; čistění suchého zboží; jemné obrábění; stahování; dokončovací práce; nanesení krycí vrstvy; končící
fire finishing = leštění ohněm; zapalování;
spot finishing = zatření skvrn; místní opravy nátěru;

Překlad finishing z webu:
Finishing his roll, he banked south and continued to accelerate.  Dokončil obrat, zabočil k jihu a dále zrychloval.
We're finishing up.  Blížíme se k závěru.
O'Donnell nodded, finishing off his drink.  O'Donnell přikývl a dopil.
I was just finishing lunch.  Právě jsem dojídala oběd.
They're pretty close to finishing up on the bug.  Vědí o té můře dost věcí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfired   firedamp   firing   firing pin   first   first class   first impression   first light