Nainstalujte si:
       

Překlad finished


finished = dokončený; skončil; hotový (ukončený); konečný; obrobený; upravený; ukončený; dokončil; vyřízený; fertyk; hotové výrobky
be finished = být skončený; být ukončen; být dokončen; dopracovat to;
bright finished = lesklý; leskle dohotovený;

Překlad finished z webu:
Finished what?  Hotové co?
He finished the beer.  Dopil pivo.
Are you finished now?  Už jsi skončil?
They were not finished with him.  Ještě s ním neskoncovali.
When will you be finished down here?  Kdy budeš tady s tím hotov?
Come on, we are not finished with you yet!  Tak nač čekáte?
Maurice waited until the kid had finished the tune.  Maurice počkal, až chlapec dohrál písničku.
Drop the gun as soon as you've finished using it.  Jakmile dostřílíš, upusť bouchačku na zem.
It got tossed over the wall when they'd finished with it.  Když je nepotřebují, hodí je přes zeď.
He would go back into the house when he finished this last row.  Jen co tenhle poslední řádek dodělá, vrátí se do domu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinisher   finishing   fired   firedamp   firing   firing pin   first   first class