Nainstalujte si:
       

Překlad finish


finish = skončit (4. p.); končit (4. p.); dokončit; konec; ukončit; závěr; provedení; dodělávka; leštidlo; finiš (sport.); provést; dodělat; skončit se; zakončit; dohotovení; opracování; propracování; jakost povrchu; uhlazenost; apretura; lak; zabít; dohotovit
alpine finish = nahazovaná nehlazená omítka; tyrolská omítka;
burnished finish = povrch hladký; leštěný povrch;
champagne finish = ústí lahve na šampaňské víno; ústí lahve na šumivé víno; šampaňské ústí;
crown finish = ústí pro korunkový závěr;

Překlad finish z webu:
Finish it!  Pokračuj!
I'll finish it.  Dodělám to.
Will you finish the story?  Dopovíš mi to?
He paused to finish his drink.  Odmlčel se, aby dopil.
I'll go upstairs and finish him first.  Jdu nahoru a dorazím ho.
The time had come to finish that marriage.  Bylo už načase s takovým manželstvím skoncovat.
You'll get your toy when we finish the jug!  Dostaneš tu hračku, až dopijeme!
He hoped to go back someday and finish up.  Doufal, že se někdy vrátí a školu dokončí.
It'll stop your muscles and my knife will finish you.  Jed ti ochromí svaly a pak tě dorazím dýkou.
Julia had charmed the workmen into staying late to finish the job.  Julie dělníky umanula, aby zůstali do večera a dodělali to.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinished   finisher   finishing   fired   firedamp   firing   firing pin   first