Nainstalujte si:
       

Překlad fingers


fingers = prsty; drásací hladítko; špička prstu
crack fingers = lusknout prsty; luskat prsty;
cross fingers = držet palce; držet palec;
green fingers = zahradnické umění; talent pro zahrádkaření;
ladies' fingers = úročník bolhoj; dámské prsty;
snap fingers = louskat prsty; lusknout prsty;

Překlad fingers z webu:
Fingers grabbed at his black leather tunic.  Prsty se zachytily jeho tmavé kožené kazajky.
The fingers moved.  Prsty se pohnuly.
Then her fingers moved again:  Pak znovu pohnula prsty:
She snapped her fingers again.  A luskla prsty.
She closed her white fingers over the key.  Sevřela klíč prsty.
The little man steepled his fingers and beamed.  Mužík luskl prsty a usmál se.
It seemed to roll under his fingers like liquid.  Pod prsty se mu vlnil jako voda.
Then, holding the stick between his index fingers he said:  Pak podržel hůlku v prstech a řekl:
She have due - he held up two fingers - freccette.  Odjeli hlučným auťákem.
He leaned back in his chair and steepled his fingers under his chin.  Posadil se zpět do křesla a ruce si složil pod bradu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinish   finished   finisher   finishing   fired   firedamp   firing   firing pin