Nainstalujte si:
       

Překlad finger


finger = prst; ručička; ohmatat; uchopit; brát (úplatky); hrát v určitém prstokladu (hud.); opatřit prstokladem; označit prstoklad; koupit ze pět prstů; šlohnout; ukrást; plátek; palec; chapadlo; špicl; práskač; kapsář; sledovat; dotknout se; označit; proužek
dial finger = ručička číselníku; ručka číselníku;
fish finger = rybí prst (jídlo); griletka;
index finger = ukazováček; ukazovák;
lady's finger = úročník bolhoj; sléz velkokvětý;
selecting finger = prst horizontály (křížového spínače); volicí prst;

Překlad finger z webu:
Finger joints.  Klouby prstů.
His finger is bare.  Na prstě ho nemá.
The starpom's finger stabbed the button.  Starpom zabodl prst do tlačítka.
She took her finger away.  Odtáhla prst.
He would point a finger at her.  Nikdy by jí to neodpustil.
Anything you can put your finger on?  Mohl bys to označit přesněji?
He weighed the gun thoughtfully, his finger caressing the trigger.  Zamyšleně si pohrával s pistolí a prstem hladil spoušť.
She does not need to dip her finger in the diaper.  Už nemusí strkat prst do plenky.
Stand back, he said, and gently let a finger touch the cylinder.  Ustup, řekl a prstem se zlehýnka dotkl válce.
Danielson rubbed the side of his nose with his finger as he read.  Danielson si mnul prstem nos, zatímco pročítal seznam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfingers   finish   finished   finisher   finishing   fired   firedamp   firing