Nainstalujte si:
       

Překlad fineness


fineness = jemnost; skvělost; čistota; ryzost (kovu ap.); znamenitost; jakost drahého kovu; nádhera; krása; drobnost; květnatost; pozoruhodnost; obdivuhodnost; vznešenost; elegance; ozdobnost; jakost; jemnozrnnost; číslo jemnosti; přesnost; zrnitost; kvalita
grain fineness = zrnitost; jemnost zrna;
finger   fingers   finish   finished   finisher   finishing   fired   firedamp