Nainstalujte si:
       

Překlad findings


findings = nálezy; zjištění; zkoumání; potřeby; závěry; výsledek; indikace; výsledky; drobný materiál; výsledek vyšetřování; výsledek pátrání; zjišťování; výsledek šetření; jemné nastavení
comprehensive findings = obsáhlá zjištění; souborné poznatky; endorse the findings = schválit závěry;

Překlad findings z webu:
The research was new, and the findings were surprising.  Výzkum byl nový a jeho výsledky překvapivé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfine grinding   fineness   finger   fingers   finish   finished   finisher   finishing