Nainstalujte si:
       

Překlad finding


finding = nález (poroty, soudu, též archeol.); nalezení (2. p.); objev; hledání; nalézání; dobrozdání; rozsudek (poroty); výrok (poroty); rozhodnutí; soudní rozhodnutí; závěry; poznatek; zjištění; vyhledávání; zjišťování; usnesení; nacházející; dočítající
be finding = nalézat; zjišťovat;
fault finding = hledání závady; vyhledávání poruchy; vyhledávání závady;

Překlad finding z webu:
Finding him would be the easy part;  Najít ho nebude tak těžké.
We're finding a lot of traps all over.  Jasné, Černý přelive!
Any luck finding the bastards?  Je nějaká naděje, že se najdou ti parchanti?
I think they're finding bodies.  Myslím, že hledají těla.
You've no means of finding out?  Nemůžeš ji najít?
How close are you to finding them?  Už brzo je najdeš?
They didn't like what they were finding at all.  Zjištěné skutečnosti se jim vůbec nelíbily.
He knew he had no means of finding her.  Bylo mu jasné, že ji nemá jak najít.
He hurried in advance, shaking out his keyring, finding the right one.  Surovec spěchal dopředu, cinkaje svazkem klíčů a hledaje ten správný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfindings   fine grinding   fineness   finger   fingers   finish   finished   finisher