Nainstalujte si:
       

Překlad finder


finder = vyhledávač; hledač; nálezce; hledáček; hmatač; hledací světlo; zprostředkovatel obchodní transakce; program na vyhledávání řetězců; měřič; zaměřovač; nález (poroty, soudu, též archeol.)
direction finder = rádiový zaměřovač; zaměřovač;
kerb finder = dotykový drát pro usnadnění nájezdu k obrubníku; snímač blízkosti obrubníku (ultrazvukový);

Překlad finder z webu:
Incidentally, let the finder spear go for now.  Mimochodem, nech teď siločáru být.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinding   findings   fine grinding   fineness   finger   fingers   finish   finished