Nainstalujte si:
       

Překlad finances


finances = financuje; financovat; finanční
statement of finances = finanční výkaz;

Překlad finances z webu:
He worried about the family finances as much as she did.  Dělal si starosti o rodinný příjem stejně jako ona.
I am retained to make their finances grow.  Platí mě za to, abych jim zvyšoval finance.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinancial   financial position   financial statement   financing   finder   finding   findings   fine grinding