Nainstalujte si:
       

Překlad finance


finance = finance; financovat; finanční; finančně podpořit; podporovat peněžně; peněžní prostředky; peníze; dotovat; peněžnictví; peněžní hospodářství; důchod; peněžně podporovat; finanční fond; důchody; finančnictví; finanční směnka
high finance = vysoké finance; velkokapitál; velký kapitál;

Překlad finance z webu:
They talked finance for another hour.  Finanční záležitosti vyřizovali další hodinu.
No bank would finance me.  Mě žádná banka nezaloží.
A million bucks to help finance the litigation.  Milion doláčů, aby mohli proces financovat.
In here are your medical and finance records.  Tady v tom jsou vaše zdravotní a finanční záznamy.
And once again you'd like us to help finance it.  A vy byste od nás opět chtěl, abychom to financovali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinances   financial   financial position   financial statement   financing   finder   finding   findings