Nainstalujte si:
       

Překlad final


final = finální; konečný; finále (sport.); poslední; definitivní; rozhodný; rozhodující; právoplatný; koncový; finálový (sport.); závěrečný; finiš (sport.); závěrečná zkouška; závěrečné zkoušky; cílový; koncové písmeno; pravomocný; trvalý; výsledný; účelový
cup final = finálový zápas; finále o pohár;

Překlad final z webu:
Final sequence started.  Spuštěna předstartovní sekvence.
A final test.  Poslední test.
And one final question.  A poslední otázka.
Roux made the final decision.  Roux nakonec rozhodl.
This was it, the final straw;  To byla poslední kapka;
But the shotgun was the final straw.  Srdce se jí rozbušilo a ruce roztřásly.
It will lead us to our final goal.  Ten nás přivede k našemu cíli.
Ord offered his hand again for one final shake.  Ord napřáhl znovu ruku k závěrečnému stisku.
But the leopard did not wait for the final catastrophe;  Avšak leopard na závěr katastrofy nečekal;
It was time to finish it off, make the final bet.  Byl čas skončit to, čas na poslední sázku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinal drive   finance   finances   financial   financial position   financial statement   financing   finder