Nainstalujte si:
       

Překlad filtration


filtration = filtrování; filtrace; cezení; průsak; filtrační; procezování; filtrační celulóza
air filtration = filtrace vzduchu; čištění vzduchu;
contact filtration = adsorpční rafinace; práškování;
particulate filtration = čistění částic; čistění sazí;

Překlad filtration z webu:
A water filtration plant, something like that?  Rostlina na filtrování vody, nebo něco takového?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfinal   final drive   finance   finances   financial   financial position   financial statement   financing