Nainstalujte si:
       

Překlad filtering


filtering = filtrování; filtrující; cezení; čištění; filtrace; zařazení vozidla do proudu jedoucích vozidel; infiltrující; filtrační; zařazení; procezování; odsávací; filtrační přístroj
mail filtering = kontrola pošty; filtrování pošty;

Překlad filtering z webu:
The first of the dawn light was filtering through the pale blinds.  Přes světlé záclony sem pronikaly první ranní paprsky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiltration   final   final drive   finance   finances   financial   financial position   financial statement