Nainstalujte si:
       

Překlad filter


filter = filtr; filtrovat; cedítko; filtrační; čistič; procezovat; proniknout; prosakovat; prosáknout; pronikat; infiltrovat; vložka; filtrový; propust; zařadit se; zařazovat se; plnivo; cedidlo; přecedit; pásmo potlačené filtrem
aerosol filter = filtr pro aerosoly; aerosolový filtr;
air filter = vzduchový filtr; čistička vzduchu;
bag filter = hadicový filtr; pytlíkový filtr;
band-elimination filter = pásmová propusť; pásmová zádrž;
by-pass filter = souběžný filtr; výhybka;

Překlad filter z webu:
Filter glass, she thought.  Filtrační sklo, pomyslela si.
The filter had allowed the agent to pass.  Tenhle tedy agens propustil.
Those are filter packs.  To jsou filtry.
He stuck the filter between his lips like a gangster.  Stiskl filtr mezi rty jako gangster.
I guess this'll all filter down through channels today.  Hádám, že tohle všechno se ještě dnes přefiltruje příslušnými kanály.
Her hands trembled as she placed the filter between her lips.  Když zvedala ruku s cigaretou ke rtům, třásla se jí.
The man threw his hood back, swung the filter aside.  Fremen si strhl dozadu kápi a odhrnul filtrační roušku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfilter cartridge   filter element   filter housing   filter insert   filtering   filtration   final   final drive