Nainstalujte si:
       

Překlad filter element


filter element = odlučovací vložka; filtrační vložka; vložka čističe (vzduchu, paliva, oleje); filtrační baňka
oil filter element = vložka čističe oleje; vložka olejového filtru;
filter housing   filter insert   filtering   filtration   final   final drive   finance   finances