Nainstalujte si:
       

Překlad filter cartridge


filter cartridge = filtrační vložka; vložka čističe (vzduchu, paliva, oleje); filtrační kazeta; baňka čističe (paliva, oleje)
oil filter cartridge = vložka čističe oleje; vložka olejového filtru;
filter element   filter housing   filter insert   filtering   filtration   final   final drive   finance