Nainstalujte si:
       

Překlad filling


filling = plnění (2. p.); náplň; výplň (zubu); plomba (zubní); naplnění; vyplnění; nádivka (kuch.); ucpávka; plnicí; vyplňující; vyplňovací; sytý; napouštění nádoby; narážecí; plnidlo; násyp; čerpací; zaplnění; nasypání; zakládání; zavážení; vyplňování; násep
area filling = vyplnění oblasti; vyplňování oblasti;
battery filling = nabíjení zásobníku; plnění akumulátoru;
initial filling = první náplň; počáteční náplň;
mouth filling = bombastický; nafoukaný;
sand filling = zanesení pískem; nános písku;

Překlad filling z webu:
Donald began filling his pipe.  Donald si začal nacpávat svou dýmku.
It was already filling up with water.  Už se plnila vodou.
He was a vessel, filling up with another soul.  Byl nádobou naplňující se jinou duší.
The quavering voice grew louder, filling the room.  Třesoucí se hlas sílil, až naplnil pokoj.
Smoke rose from it, the stench filling the air.  Stoupal z ní kouř a vzduchem se šířil zápach.
It was dark and the club was filling up.  Byla tma a klub se plnil.
A sheet of flame burst out behind him, filling the sky.  Vzadu vytryskl široký plamen a vyplnil celou oblohu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfilter   filter cartridge   filter element   filter housing   filter insert   filtering   filtration   final