Nainstalujte si:
       

Překlad filler plug


filler plug = plnicí uzávěr; plnicí víko; plnicí zátka; tyč svařovací přísady
oil filler plug = zátka plnícího otvoru oleje; zátka otvoru pro dolévání oleje; plnicí zátka oleje;
fillet   filling   filter   filter cartridge   filter element   filter housing   filter insert   filtering