Nainstalujte si:
       

Překlad filler neck


filler neck = nalévací hrdlo; plnicí hrdlo (palivové nádrže); plnicí uzávěr
oil filler neck = hrdlo plnicího otvoru oleje; plnicí hrdlo oleje; gearbox oil filler neck = hrdlo pro doplňování převodového oleje;
filler plug   fillet   filling   filter   filter cartridge   filter element   filter housing   filter insert