Nainstalujte si:
       

Překlad filler cap


filler cap = plnicí hrdlo; uzávěr hrdla palivové nádrže u; víko palivové nádrže; uzávěr plnicího otvoru; plnicí hrdlo
fuel filler cap = uzávěr palivové nádrže; uzávěr plnicího hrdla; víko palivové nádrže;
radiator filler cap = uzávěr chladiče; víko chladiče;
filler neck   filler plug   fillet   filling   filter   filter cartridge   filter element   filter housing