Nainstalujte si:
       

Překlad filing


filing = evidence; uspořádání; pilování; pilovací; zařadí; registrační; ukládání; archivování; spravovat soubory; archivovat dokumenty; kartotéční; řazení; správa souborů; defilující; evidující; pořádání; založení; zamazávání; zařazování; zapsání; kartotéka
electronic filing = elektronický katalog; elektronické archivování;

Překlad filing z webu:
Filing error?  Chyba při ukládání?
Any filing cabinets, any records?  Nějaké skříně, záznamy?
They were filing into this office now.  Přicházeli teď do kanceláře.
The same policeman filing the same report.  Stejný policista vyplnil stejné hlášení.
He glanced at the guests filing past them.  Krátce se ohlédl na hosty, kteří se řadili za nimi.
Already long lines of citizens were filing past the body.  Kolem těla mezitím už přecházela dlouhá procesí občanů.
The side of the room was lined with filing cabinets.  U jedné zdi stály kartotéky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfilled   filler   filler cap   filler neck   filler plug   fillet   filling   filter