Nainstalujte si:
       

Překlad files


files = soubory; registratura; záznamy; spisy; archiv; evidence; soudní archiv; prolamované osnovní zboží
computer files = počítačová data; soubor informací v počítači;
court's files = soudní spisy; soudní spis;
infected files = infikované soubory; zavirované soubory; soubory nakažené virem;
keep files = vést záznamy; vést evidenci; trvalé záznamy;

Překlad files z webu:
Files were stacked like bricks around the chairs.  Svazky byly naskládány jako cihly okolo křesel.
The files are ready.  Svazky jsou připraveny.
If the files in the vaults are untouchable ...  Jestli ty složky v trezoru jsou nedotknutelné...
Do you have files on them?  Máš o nich složky?
But we get the files first.  Ale my dostaneme nejdřív svazky.
And that means the original files are still on the disk.  A to znamená, že na disku jsou stále původní soubory.
It'll be very difficult to get files out of there.  Bude velmi obtížné dostat odtamtud svazky ven.
It was the security guys with the files he'd requested.  Byli to hoši od bezpečnostní služby se svazky, které si vyžádal.
You'd better put a heavy guard on your files here tonight.  Radši si nech ty složky přes noc dobře hlídat.
As soon as they were gone, he assembled the files he'd… … stolen?  Jakmile odešli, posbíral svazky, které...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiling   filled   filler   filler cap   filler neck   filler plug   fillet   filling