Nainstalujte si:
       

Překlad figures


figures = čísla; figury; počty; číselný materiál; napsané číslice; číslicová změna
budget figures = rozpočtové údaje; rozpočtové výdaje;
compulsory figures = povinné cviky; povinné figury;
emission figures = emisní hodnoty; hodnoty výfukových plynů;
glass figures = skleněné figurky; postavičky ze skla; nezvýrazněné postavy;

Překlad figures z webu:
He figures he has the advantage.  Usoudil, že je ve výhodě.
Sort of figures of fun.  Tak trochu legrační postavičky.
We knew those figures by heart.  Znal ty údaje nazpaměť.
Pointed at the moving figures on the screen.  Ukázala na pohybující se obrazovku.
And thus he saw the figures on the rooftop.  A tak se stalo, že uviděl postavy na střeše.
Let's get back before the man figures out we're gone.  Vrátíme se dřív, než tomu chlapovi dojde, že jsme pryč.
And once the procedure is established, those figures will triple.  A jakmile se procedura prosadí, tato čísla se ztrojnásobí.
The door opened again, and two or three figures left the room.  Dveře se opět otevřely a dvě nebo tři postavy opustily pokoj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfilament   file name   files   filing   filled   filler   filler cap   filler neck