Nainstalujte si:
       

Překlad figure


figure = figura (ve všech významech); číslo; obrázek (v textu); počítat; diagram; schéma; tvar; postava; tělo; osobnost; číslice; cifra; značka; znak; symbol; obrazec; vzorec; podoba; suma; cena; vzor; model; částka; tabulka (v textu); výplod (zast.); horoskop
double figure = dvojmístný; dvojciferný; dvouciferný;
estimated figure = předběžná cena; odhad;
estimative figure = předběžná veličina (odhadnutá); odhadnutá veličina (předběžná);
excess figure = nadměrné náklady; vícenáklady; geometrický obrazec;

Překlad figure z webu:
Figure of speech.  Síla zvyku.
Now, figure it, 17.  Takže 17.
You really figure 5?  Opravdu myslíš, že pět?
How do you figure that?  Jak to?
And how did he figure that?  A jak si to představoval!
Let me know when you figure it out.  Dejte mi vědět, až to vyřešíte.
It took me a while to figure it out.  Trvalo mi dost dlouho, než jsem si to ujasnil.
He stared at the nest, trying to figure it out.  Prohlížel si hnízdiště a lámal si hlavu.
And while you're at it, you try to figure something out.  A až tam budeš, zkus na něco přijít.
He slid the door open and jumped for the figure that lay on the futon.  Odsunul dveře a skočil po oso­bě na fotonu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfigures   filament   file name   files   filing   filled   filler   filler cap