Nainstalujte si:
       

Překlad fighting


fighting = boj; bojování; bojující; bojový; bojovný; bojechtivý; připravený k boji; připravený k zápasu; branný; válečný; hubící; rvoucí se; bojovnost; stíhání; potírání; stíhací; bojová průzkumná hlídka
fire fighting = hašení; protipožární činnost;

Překlad fighting z webu:
Fighting was normal.  Rvačky berete jako něco normálního.
The fighting stopped.  Boj ustal.
You are fighting a war?  Bojuješ ve válce?
Make your choice, fighting man.  Vyber si, bojovníku.
Both men had used fighting irons.  Oba muži bojovali železnými tyčemi.
We, we are not a fighting people.  Nejsme bojovný druh.
Do you think of me as fighting man?  Považuješ mě za bojovníka?
He is carried beyond himself by the fighting lust.  Zdá se, že propadl bojovému šílenství.
But not the boiling, extravagant rage of the fighting man.  Ale ne ten vroucí, marnotratný vztek bojujících lidí.
Who will pay me for being a hero and fighting demons?  Kdo mi zaplatí, že budu jako hrdina bojovat s démony?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfigure   figures   filament   file name   files   filing   filled   filler