Nainstalujte si:
       

Překlad fighter


fighter = bojovník; bojový; zápasník; rváč; boxer; práč; stíhací pilot; stíhač; stíhací letoun; stíhací; stíhačka; bojové letadlo; stíhací eso
fire fighter = požárník; hasič;
gun fighter = pistolník; pistolník;
heavy fighter = těžká stíhačka; těžký stíhací letoun;
night fighter = noční stíhací letoun; noční stíhač;

Překlad fighter z webu:
The fighter is back on line.  Stíhačka je v pořádku.
Like most fighter pilots, he had a surfeit of that.  Jako většina pilotů stíhaček jí měl nadbytek.
I was a fighter pilot during the war.  Byl jsem za války válečným pilotem.
The impact tossed the fighter completely out of control.  Nárazem se stíhačka stala zcela neovladatelnou.
It depends how cruel a fighter he is.  Záleží na tom, jak se umí rvát.
Okay, he's ours, the radio told the fighter pilot.  Oukej, je náš, sdělilo rádio stíhacímu pilotovi.
This is not like holding onto a stray fighter plane.  Tohle není jako zadržet zatoulanou stíhačku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfighting   figure   figures   filament   file name   files   filing   filled