Nainstalujte si:
       

Překlad fight


fight = bojovat; bojovat s (7. p.); boj; zápas; bitva; srážka; rvačka; potírat; zápolení; utkání (sport.); parta; mejdan; večírek; bít se; zápasit; prát se; rvát se; hubit; přinutit k boji; nechat zápasit; zápolit; vybojovat; poštvat proti sobě; zmáhat; velet
clean fight = čistý boj; čistý souboj;
grudge fight = boj z nevraživosti; boj z osobní antipatie;
running fight = ústupný boj; pohybový boj; challenge to fight = výzva k boji; that cock doesn't fight = nejde to; to nám nebude hrát; to nepůjde;

Překlad fight z webu:
Fight it!  Vzepři se tomu!
You fight duel?  Budeš zápasit?
You don't fight fair!  To není čestné!
And so the fight ended.  Tak tedy boj skončil.
Do not try to fight them.  Nesnaž se s nimi bojovat.
There was no way to fight back.  Neměl možnost se bránit.
There's been a bit of a fight down below.  Tady dole se to trochu porvalo.
You are a brave man, and you fight well.  Jsi udatný muž a bojuješ dobře.
I thought you said you got in a fight at school.  Tak dobrá, začalo to vlastně ve škole.
He who fights and pulls his freight lives to fight another date.  Ten, kdo bojuje a umí včas ustoupit, může bojovat i v další bitvě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfighter   fighting   figure   figures   filament   file name   files   filing