Nainstalujte si:
       

Překlad fifthwheel


fifthwheel = točnice tahače návěsu; návěsová točnice; páté kolo vozidel; měřicí kolo pro jízdní zkoušky vozidel; návěsný čep
lower fifthwheel = spodní část točnice pro návěsy; spodní část návěsové točnice;
upper fifthwheel = točnice umístěná na návěsu; závěsné zařízení umístěné na návěsu; load on the fifthwheel = zatížení návěsu přenášené na tahač;
fight   fighter   fighting   figure   figures   filament   file name   files