Nainstalujte si:
       

Překlad fifth-wheel


fifth-wheel = páté kolo vozidel; měřicí kolo pro jízdní zkoušky vozidel; sedlo tahače
load on the fifth-wheel = zatížení návěsu přenášené na tahač;
fifthwheel   fight   fighter   fighting   figure   figures   filament   file name