Nainstalujte si:
       

Překlad fiction


fiction = fikce; výmysl; smyšlenka; beletrie; román; novela; předpoklad; zdání; románová literatura; povídka; představa; konstrukce; konvenční lež; beletrizovat; předstírat; krásná literatura; předstírání; beletristický; umělecká literatura; krásná próza
crime fiction = detektivní literatura; detektivní povídky; detektivní romány;
science fiction = science fiction; vědecká fantastika; utopistický román (vědeckofantastický); dobrodružná literatura (vědecké prvky); vědeckofantastický; sci-fi;

Překlad fiction z webu:
Science fiction is metaphor.  Vědeckofantastická literatura je metafora.
Now history and fiction have become inextricably intertwined.  Dnes se historie s fantazií propletly už neoddělitelně.
The artist whose medium is fiction does this in words .  Umělec, jehož vyjadřovacím prostředkem je literatura, to dělá slovně.
He'd never read a work of fiction all the way through.  V životě nepřečetl jediný příběh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfidelity   field   field of view   field strength   fifth-wheel   fifthwheel   fight   fighter