Nainstalujte si:
       

Překlad fiber


fiber = vláknový; vláknina; fíbr; fíbrový; sklolaminát
asbestos fiber = azbestové vlákno; osinkové vlákno;

Překlad fiber z webu:
You must learn to control every muscle, every fiber of your body.  Musíš se naučit ovládat každý sval, každé vlákénko svého těla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfibre   fibre pigtail   fiction   fidelity   field   field of view   field strength   fifth-wheel