Nainstalujte si:
       

Překlad few days


few days = několik dnů; pár dnů; pár stop (vzdálenost)
for a few days = na pár dní;
within a few days = v několika dnech (během několika dnů);

Překlad few days z webu:
A few days ago.  Před několika dny.
That's a few days away, she said.  To je za pár dní, opáčila.
For the last few days it has been survival only.  Ale teď půjdu po tvé stopě.
I met him a few days ago.  Znám ho jen pár dní.
Something had just happened a few days ago.  Před několika dny se určitě něco stalo.
Either way, it'll take them a few days to decide.  Tak či tak bude trvat několik dní, než se rozhodnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiber   fibre   fibre pigtail   fiction   fidelity   field   field of view   field strength