Nainstalujte si:
       

Překlad fever


fever = horečka; zimnice; horečnaté onemocnění; vzrušení; uvést do horečného stavu; rozrušit; vzrušit; dostat; žít jako v horečce; toužit; způsobit horečku; postihnout horečkou; teplota; horečná teplota
brain fever = zápal mozkových blan; zánět mozkových plen; meningitida;
childbed fever = horečka omladnic; puerperální horečka;
enteric fever = střevní tyfus; břišní tyfus;
glandular fever = infekční mononukleóza; žlázová horečka; mononukleóza; tyf;

Překlad fever z webu:
Buck fever is a bad thing in a hunter.  Pro pronásledovatele je tréma zlá věc.
He's over the fever but he just doesn't seem to want to wake up.  Horečku už nemá, ale nevypadá to, že by chtěl přijít k sobě.
She quickly developed a fever and threw up twice before kickoff.  Stoupla jí teplota a do zahajovacího výkopu stihla dvakrát zvracet.
Also it is true that my warrior's fever had left me.  Je rovněž pravdou, že můj válečnický zápal mne opustil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfew days   fiber   fibre   fibre pigtail   fiction   fidelity   field   field of view