Nainstalujte si:
       

Překlad fetch


fetch = přinést (jít a přinést); vynést (kolik peněz); cesta; vzdálenost; dojít pro; přivést; odvodit; dosáhnout; způsobit; dojít si pro; nabrat (dech); vykonat; zasadit komu (ránu); uštědřit komu (ránu); upoutat (silně); přivábit; dojmout; vehnat (slzy do očí)
go and fetch = přinést;

Překlad fetch z webu:
Fetch him.  Dojdi pro něho.
I'll fetch a basin.  Přinesu umyvadlo.
Go and fetch him.  Běž a přivez ho.
You go and fetch him now.  Běž a přiveď ho.
Please send someone to fetch our child at once.  Pošli prosím někoho pro naše dítě, ať je hned přinese.
The captain sent me to fetch you, lord.  Poslal mě pro vás kapitán, pane.
Ready to lick your hand or fetch a stick.  Připravenej olízat vám ruku, nebo donýst hozenou hůl.
You will, of course, allow me to fetch a coat.  Dovolíte mi jistě, abych si vzala alespoň kabát.
Just point out where they are and we'll fetch them ourselves .  Jenom nám ukaž, kde jsou a my si je podáme sami...
Let me relieve you of your tray while you fetch it.  Ukaž, vezmu ti podnos, než ho doneseš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfever   few days   fiber   fibre   fibre pigtail   fiction   fidelity   field