Nainstalujte si:
       

Překlad festival


festival = festival; festivalový; slavnost; slavnostní; svátek; radost; veselí; svátky; sváteční; veselá nálada; veselý
harvest festival = slavnost díkuvzdání za žeň (círk.); díkůvzdání za sklizeň (círk.); dožínky; dožínková slavnost;
fetch   fever   few days   fiber   fibre   fibre pigtail   fiction   fidelity