Nainstalujte si:
       

Překlad ferry


ferry = převoz; převozní; převézt (se někam); přívoz; přepravní; pramice; vor; trajekt; převážet (přes vodu); dopravovat lodí; převozní pramice; převézt se; prám (převozní); přeplavit se; pravidelná letecká doprava; letecká linka (pravidelná); dopravit se
car ferry = převoz automobilů; vlaková loď; přívoz automobilů; převoz; trajektová loď;
passenger ferry = osobní trajekt; osobní převozní loď;
railway ferry = železniční přívoz; železniční trajekt; přívoz železniční; železniční přejezd;

Překlad ferry z webu:
The ferry was still only yards from the jetty.  Pramice byla pořád jen pár yardů od mola.
You volunteered to ferry him back why?  Dobrovolně jste se nabídl, že ho dopravíte zpět - proč?
We met on the ferry yesterday, yesterday afternoon.  Včera jsme se potkali na parníku, včera odpoledne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfertilizer   fertilizers   festival   fetch   fever   few days   fiber   fibre