Nainstalujte si:
       

Překlad fender


fender = nárazník (auta, tramvaje); ochranná mříž; ochranné zábradlí; mříž před krbem (ochranná); ochranný kryt; ohrádka u krbu; odrazník; chránič; ochrana; odhrnovač; ochranné zařízení; ochranné sklo; pilířek; ohrazení; mříž krbu; podběh
bolt-on fender = blatník upevněný šrouby; přišroubovaný blatník;

Překlad fender z webu:
The fender was gone;  Kapota byla pryč.
Graham sat on his fender to watch the game for a moment.  Graham se na chvíli opřel o nárazník a pozoroval hru.
I heard it was just a fender bender.  Slyšel jsem, že to bylo jen takový ťuknutí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfermentation   ferrocyanide   ferry   fertilizer   fertilizers   festival   fetch   fever