Nainstalujte si:
       

Překlad fellow


fellow = chlapík; kolega; spolu-; kamarád; druh; chlápek; společník; partner; člověk; člen univerzitní koleje; člen (vědecké společnosti); bližní; jeden kus z páru; jemu rovný; chlap; maník; chasník; spolupracovník; současník; druhý (do páru); mládenec; čahoun
good fellow = správný kamarád; veselý brach;
grumpy fellow = pavouk (člověk); mrzout;
idle fellow = lenoch; líná kůže;
one's fellow = chlapec; mládenec; milý;

Překlad fellow z webu:
Fellow had a fancy helmet.  Měl přece takovou frajerskou helmu.
The fellow on the outside?  Ten na kraji?
Jesus, the fellow said.  Bože, řekl ten chlápek.
Was the poor fellow married?  Byl ten ubožák ženat?
How much had the fellow heard?  Kolik toho asi ten chlapík vyslechl?
What the devil was the fellow doing?  Co k čertu ten chlap dělal?
He was well regarded by his fellow dealers.  Ti, kdož s ním obchodovali, si ho vážili.
What do you imagine that this poor fellow meant by his last words:  Položím vám pouze jednu otázku:
I think maybe you'd better get a healthier fellow for this job.  Asi bys měl na tuhle práci sehnat někoho zdravějšího.
He was locked in a death battle with a fellow convict.  Potýkal se na život a na smrt se spoluvězněm.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfellowship   felony   female   fence   fender   fermentation   ferrocyanide   ferry