Nainstalujte si:
       

Překlad feeling


feeling = pocit; cítění; cit; cítící (4. p.); hmat; vědomí; mínění; přesvědčení; tušení; vyhovění; pohnutí; rozčilení; ohled; zdání; nálada; vzrušení; roztrpčení; porozumění; názor; sympatie; atmosféra; ovzduší; naděje; soucitný; upřímný; hmatající; prožitek
corporate feeling = stavovská soudržnost; esprit de corps; profesionální solidarita; stavovská solidarita; profesionální soudržnost;
creepy-crawly feeling = podlézavý; servilní;
fellow feeling = pocit sounáležitosti; pocit vzájemného porozumění;

Překlad feeling z webu:
Feeling better?  Už je vám líp?
I'm feeling fine.  Cítím se báječně.
He's not feeling it.  Necítí to.
Sarge is not feeling well.  Není mu dobře.
Cats don't go round feeling sorry!  Nemají pocit viny!
There was peace in the feeling of the beasts.  V jeho pocitech byl mír.
Aric lay quietly on the bed, feeling nauseous.  Arik ležel v posteli a bylo mu špatně.
He had been on the point of feeling himself go each time.  Po každé užuž cítil, že ztrácí vědomí.
I wasn't the only one who was really feeling it.  Nebyl jsem jediný, kdo to doopravdy cítil.
She began to move again, and with a new feeling of strength.  Trisha znovu vykročila, a cítila se znovu silnější.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfeldspar   feller   felling   fellow   fellowship   felony   female   fence