Nainstalujte si:
       

Překlad feedback control


feedback control = regulace; zpětnovazební řízení; mechanismus zpětné kontroly; automatický regulační systém
continuous feedback control = spojité zpětnovazební řízení; spojitá regulace;
state feedback control = řízení se stavovou zpětnou vazbou; stavové zpětnovazební řízení;
feeder   feedforward   feeding   feeler   feeler gauge   feeling   feldspar   feller