Nainstalujte si:
       

Překlad feed pump


feed pump = napájecí čerpadlo; podávací čerpadlo; rychlost podávání
boiler feed pump = napáječka; napájecí čerpadlo kotle (napáječka);
fuel feed pump = podávací čerpadlo paliva; palivové čerpadlo;
gas feed pump = benzinové čerpadlo; čerpadlo benzinu; dodávkové čerpadlo benzinu;
feedback   feedback control   feeder   feedforward   feeding   feeler   feeler gauge   feeling